Nederlands
LES COMPAGNONS
DE SAINT-HUBERT asbl
Confrérie Internationale
ORGANISATIE

HOOFDBESTUUR

VOORZITTER
Jean-Marie BAUDEN 
GSM +32 0475 748769
bauden.entraide@gmail.com

                      VICE-VOORZITTER                                                                   SECRETARIS-PENNINGMEESTER 
     Frans BRAND (Tijdelijk)                                                                                 Pierre GRANSART
        Tel. +32 02 726 74 77                                                                                  Tel. +32 069 57 57 80
        GSM +32 0475 77 57 24                                                                              GSM +32 0498 83 77 46

COORDINATOR VOOR INTERNATIONALE RELATIES
Franz BRAND
Tel +32 02 726 74 77
GSM +32 0475 775724
franz.brand234@gmail.com
***********************************************************************************************************
VOORZITTERS VAN DE VERSCHILLENDE VLEUGELS

 
WAALSE VLEUGEL                                                      VLAAMSE VLEUGEL

VOORZITTER                                                                              VOORZITTER
Pascal SKORUPKA                                                                        Joris VAN RENGEN
  GSM +32 0473 190256                                                                   GSM +32 0475 693735  
  pskorupka.compsth@hotmail.com                                                       joris.vanrengen@pandora.be    
 
 
DUITSE VLEUGEL
VOORZITTER
Dietmar GROSSJUNG
Tel. +49 02963 36 36 69
 GSM +49 0171 773 04 55

 

SCANDINAVISCHE VLEUGELS
 
DANSKE HUBERTUS RIDDERE                                                     DANSKE HUBERTUS JAEGERE
   VOORZITTER                                                                                  VOORZITTER  
           Tage MADSEN                                                                       Dhr Ambassadeur Bo WEBER
    Tel. +45 08648 3404                                                                        Tel. +385 01 4924530 
         GSM +45 02393 3404                                                                    GSM +385 091 4924530      
       tm@nygade2.dk                                                                                boeweber@um.dk   
Jan LINDSJÖ
Tel +46 042 174569
GSM +46 0707 303060
jan.lindsjo@bjarenet.comRUSSISCHE VLEUGEL
.
 
VOORZITTER
Oleg M. FALILEEV

Vign_becasse_des_bois_08
merle_et_argelouse_toujours_montage_
Een website maken met WebSelf
Confrérie Int. Les Compagnons de Saint-Hubert©2011