Nederlands
LES COMPAGNONS
DE SAINT-HUBERT asbl
Confrérie Internationale
 
Vign_ILLERICH_BERND_NL_2019_
                   Sommige leden Compagnons ontvangen onze persoonlijke wensen niet. De reden hiervan is dat
                   wij waarschijnlijk, ofwel hun e-mailadres niet hebben, ofwel dat het e-mailadres dat wij bezitten
                   veranderd is. Uw kunt uw juiste e-mailadres meedelen via : 
compagnonssth.brand@gmail.com.
                   U ontvangt dan onze persoonlijke berichten, zeker geen reklame. Vriendelijk dank !
Vign_chene_02_gauche
 

BESCHERMING VAN DE FAUNA BIJ HET MAAIEN !

Een artikel in het weekblad Le Sillon Belge (fr) dat je absoluut moet lezen.t

 
Vign_Contemplation_de_la_Nature_Copie_Copie_2_

Wij mogen ons de woorden van Claude Robert toe eigenen.

"In onze huidige maatschappij, de jacht is een landelijke activiteit die van belang is, en die gedragscodes en een veeleisende discipline omvat ...... De jager is een manager geworden doe een belangrijke speelt in de bescherming van de natuur. Door zijn kennis van de fauna, maar ook door zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van de omgeving, de strijd voor het continuüm van de ruimte, het onderzoek van de diersoorten, het behoud van de biodiversiteit, het sanitair toezicht, de controle op invasieve soorten. Kortom, een sanitaire schildwacht "

de redacteur citeert daarbij nog Bruno de Cessoles, journalist en schrijver:

" Wat is jagen, een sport? Ongetwijfeld, maar veel meer dan dat. Een tragisch spel dat de intelligentie van de man en de sluwheid van het dier confronteert? Gedeeltelijk. Een wetenschap? Absoluut. Een kunst en zelfs een levensstijl? Dat kunnen we ondersteunen. Een tijdverdrijf? Zeker niet. Een pascaliaans vermaak? Het tegenovergestelde is waar, omdat jagen deels gekoppeld is aan heiligheid en dood, en het zet degene die de jacht beoefent aan om over het "hierna" te mediteren"

Vign_chene_02_gauche
- - - - - - - - - EN HET AFSLACHTEN GAAT MAAR DOOR - - - - - - - - -

vign_DSC_0922

De jachtpachter was al zeer tevreden met het reegeitje dat trots met haar kalfje, hoewel vroeg in het jaar maar in goede gezondheid, langs de bosrand graasde.

Maar op een dag, na de eerste maai, scheen het geitje zeer ongerust.

Ze liep maar rond, midden op het vers gemaaide veld.

Van het kalfje was niets meer te zien !


vign_DSC_0931

Helemaal niet vreemd, het kalfje werd gauw gevonden..

De vier pootjes verbrijzeld door de maaimachine.

Dat overkomt ook aan hazen, fasanten- en patrijsennesten die allen een zware tol betalen tijdens het maaien en het oogsten !


vign_DSC_0932

Wanneer komt er eindelijk eens een goede verstandhouding tussen boeren en jagers.

De boeren zouden de jagers moeten informeren wanneer ze een veld gaan maaien, zodat de de jager het nodige kan doen om het op het veld aanwezig wild te verhagen.

Vign_chene_02_gauche
Vign_Barre-d-effarouchement_Fdc7

Waarom wordt dit niet in België, Nederland of elders gedaan? Cela compte aussi pour les faons, faisandeaux, perdreaux ........ Dit geldt niet alleen voor hazen, maar ook voor kitzen, fazanten, patrijzen ........

Een experiment werd in de Aveyron gelanceerd door de FDC12 (departementele federatie van jagers). Het idee was, tractoren uit te rusten met schrikbaren, om te vermijden dat tijdens het oogsten wild gedood wordt .

Begin augustus namen veertig boeren deel aan een demonstratie van een apparatuur om tijdens het hooien, het meemaaien van wild te vermijden.

Inderdaad, actueel heeft de Federatie van Départementele Jagers vastliggende informatie over de impact van landbouwmachines op het wild. Studies hebben aangetoond dat het oogsten een impact tot op 20% van de plaatselijke haaspopulatie kan bereiken.

Dit is een belangrijk cijfer, vooral als we weten dat dit min of meer overeenkomt met het strekken in een haasafschotplan.

Volgens Guillaume Druilhe van de FDC 12, is na een jaar onderzoek bij het volgen van boeren die werken met of zonder een schrikbar vastgestels dat, schrikbaren die vóór op de koppeling van de trekkers zijn geïnstalleerd, bij een lagere snelheid een zeer positief resultaat garanderen

Aan de andere kant, zijn de staven net voor de maaier worden gemonteerd geheel onnuttig wanneer de snelheid hoger is dan 9 km / h. Bovendien blijkt uit het door de FDC12 uitgevoerde onderzoek, dat de maaisnelheid boven 13-14 km/u, het wild weinig kans op vluchten laat.

Maar zonder tevreden te zijn met deze eerste resultaten, wil de Federatie verder kijken, omdat bepaalde "economische" beperkingen een rem zijn voor een algemeen gebruik van deze bars. De fabrikanten van landbouwmachines verklaren namelijk, dat een extra " accessoire " van meer dan 80 kilo die op een machine gemonteerd wordt, de garantie van de fabrikant ongedaan maakt.  De federatie gaat nu op stap met een nieuw plan om een "lichtgewicht" te maken, die aan alle types machines aangepast kan worden.

Op verzoek van de voorzitter van de federatie, Jean Pierre Authier, is een werkgroep opgezet om boeren en verkopers van landbouwmachines hieraan te associëren. Deze studiegroep komt binnenkort bijeen om het opgestartte werk te verbeteren.

Vign_chene_02_gauche
+ + HEINZ SCHLIEKER + +
Vign_DIE_VEREHRUNG_ST_HUBERTUS_

Heinz Schlieker heft er tien jaar over gedaan om dit prachtige boek over de cilte van Sint Hubertus onder de pers te brengen.

Een verzamiling van meer dan vierduizend foto's en afbeeldingen, ondersteund door duidelijk geschreven teksten.

Jammer alleen in het Duits, maar toch iets, moois om te bezitten voor mensen die in de geschiedenis van Sint Hubertus geinteresseert zijn.

VOOR DE COMPAGNONS IS EEN SPECIALE PRIJS IS VOORZIEN

IDER EXEMPLAAR WORDT PERSOONLIJK DOOR GÜNTER SCHLIEKER GESIGNEERD

Vign_chene_02_gauche
 
Vign_RATELIER_ARMES_

DE WAPENWET IN BELGIË 

OPGELET !

Een nieuwe fase in begin 2018 voor de legalisering van niet-vergunde wapens.

LEES HIER MEER

Vign_chene_02_gauche
Vign_tick-on-leaf

WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VAN VOLKSGEZONDHEID (WIV)

DE JAARLIJKSE STUDIE 2017 AANGAANDE TEKENBETEN IS OP GANG

UW WAARDEVOLLE HULP WORDT ZEER GEWAARDEERT

VOOR INFORMATIE EN HULP GA NAAR WIV EN/OF TEKENNET

Vign_chene_02_gauche
ALLEMAAL BEESTJES DIE GEMEEN BIJTEN
Vign_IMA_MI_Apparence_taille_Tique_patte_noire

We hopen allemaal dat binnenkort het goeie weer er weer aankomt, en daarmee ook alle geneugten van het wandelen en uitjes van de eerste momenten van de jacht naargelang de wetten in elk land en elke regio. Dat zijn de positieve punten, maar er zijn ook minder leuke punten welken aan de komende opwarming van de natuur samenhangen, dwz het verschijnen van schadelijke insecten zoals teken, muggen en vlooien.

Hieronder vindt u een handige website met interessante informatie over uw risico per insect in een bepaald door u ingetikt gebied. Dit is gaat voor heel Europa en zelfs daarbuiten.

ga naar de site

Vign_chene_02_gauche
JACHTCHALET VAN PIERRE GRANSART VERBRAND
Vign_IMG_8669

 

STOMPZINNIGHEID IS EEN AFGROND ZONDER BODEM !

Deze keer was het de jachtchalet van onze Secretaris Generaal die er aan moest geloven.

De brandweer werd opgeroepen voor een brand in een bos op de jacht van Pierre.

Jammer genoeg was het al te laat, de vlammen hadden al parktisch het hele chalet verwoest . Er bleeg alleen maar en hoop versmolten schroot over.

Nog een geluk bij ongeluk dat het in de winter is gebeurt, want in de zomer was waarschijnlijk het hele bos is as opgegaan.

Een uitrit van de brandweer die in plaats, indien nodig geweest, ergens anders levens had kunnen redden !

Vign_chene_02_gauche
- - - - - - - - - - DRIE COMPAGNONS TOT KEURMEESTER BENOEMD BIJ DE CIC - - - - - - - - -

vign_CIC_BAGE_FOR_GEORGE_KOENDERINK_

 

Felicitaties en Waidmannsheil !

Wij vernemen met veel genoegen de benoeming van drie Nederlandse Compagnons tot keurmeester van trofeeën bij de CIC (Conseil International de la Chasse et de Conservation)


vign_IMG_0965_kopie

 

Laureaat 

Commandeur

George KOENDERINK
bij het afleggen van zijn examen


vign_IMG_0999

 

 

George werd eveneens vereerd met de CIC eremedaille voor geleverde verdiensten.

Onze oprechte en weidelijke felicitaties aan deze drie verdiestelijke Compagnons de Saint-Hubert

 


vign_IMG_0903_kopie

 

 

 Laureaat

Ridder

Mw. Dini NAALDENBERG


vign_IMG_0981a_kopie

 

 

Laureaat 

Ridder

 Dhr. Nanno SIEGERS


vign_IMG_0924_kopie

 

 

Commandeur George KOENDERINK in discussie met een collega keurmeester.

Vign_chene_02_gauche
 
Vign_La_Basilique_1

GOED NIEUWS VOOR DE STAD SAINT-HUBERT EN HAAR BASILIEK!

Een subsidie van 10 miljoen voor de restauratie van de Basiliek

De Waalse Minister van Erfgoed Maxime PRÉVOT heeft een totaal van tien miljoen euro subsidies aangekondigt (over een tijdspanne van tien jaar) voor de renovatie van een deel van de basiliek Sint Pieter en Paulus die dit dringend nodig heeft.

De minister had het plezier om de lokale overheden een vatbaar financieel model voor te stellen voor het diepgaand herstellen van een van de rijkste religieuze en historische gebouwen die de provincie Luxemburg te bieden heeft.

Bovendien heft minister PREVOT, voorafgaand aan deze kaderovereenkomst, eveneens een subsidie verleend ​​voor het vervangen van de vangnetten in het middenschip en het transept van de basiliek. Het totale bedrag hiervoor is € 148,775.50 inclusief BTW, gesubsidieerd door het Waalse Gewest ter hoogte van € 109,185.86 belastingen en kosten inbegrepen, dit past in het kader van het erfgoedbeleid van minister Prevot. Deze extra steun zal de ontwerpers van project in staat stellen het onderzoek en de controle van het gebouw te voltooien.

Intussen mogen de Waardigheidsbekleders en de bestuursleden van de Compagnons de Saint-Hubert hun gewoonlijke plaatsen in het koor weer innemen.

http://prevot.wallonie.be/basilique-de-saint-hubert-un-financement-wallon-de-10-millions-pour-sa-restauration

Vign_chene_02_gauche
 

JACHT IN DE WALEN

NIEUWE DATA VOOR DE OPENING, SLUITING EN OPHEFFING VAN DE JACHT VOLGENS HET VIJFJARENPLAN  VAN 01 JULY 2016 T/M 30 JUNI 2021

Deze bestelling herhaald de huidige gangbare bepalingen en we kunnen dus blij zijn met dit wijs besluit van de Waalse regering.

Deze beslissing gaat in werking na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Om te tekst te lezen klik hier


Vign_chene_02_gauche
PAK DE SCHOOIERS BEET EN .............
Vign_26cd4208-df76-43af-91f9-2c07b803b9bd_original

! ! ! ! ! !

WIJ WAARSCHUWEN ONZE VRIENDEN JAGERS IN DE REGIO LA ROCHE EN ARDENNES - SAMREE - BARRAQUE FRAITURE

DE SCHOOIERS VAN ALF ZIJN BEZIG HOOGZITTEN TE VERNIETIGEN

BEWAAKT S'NACHTS UW JACHTEN EN .... PAK ZE STEVIG BEET !

lees:  http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160211_00778473/dix-miradors-detruits-de-nuit-dans-les-bois-de-samree

Vign_copie_de_faisan_envolant

Vign_mangeoire_hiver_b_

Bij koud weer, vorst en sneeuw,

vergeet onze vrienden de vogels niet

Ze zullen je bedanken met hun gezang in voorjaar en zomer.

Vign_chene_02_gauche

" Het is beter spijt hebben niet geschoten te hebben, dan spijt hebben geschoten te hebben ! "

Vign_chene_02_gauche
. . . . EUGÈNE REITER . . . . .

Compagnon Commandeur

EUGÈNE REITER

Algemeen bekend Natuurfotograaf

presenteerd

"TIME OF LOVE"

zijn prachtig laatste boek over de liefde in de natuur

F - D - GB

Vign_EReiter_CarteCom_15_E-MAIL-page-003
Vign_chene_02_gauche
. . . . EUGÈNE REITER . . . .

Hier het vorige boek

Passion

 van

Compagnon Commandeur

EUGÈNE REITER

F - D - GB

Vign_EReiter_CarteCom_15_E-MAIL-page-002
Vign_chene_02_gauche
La_Rallye_Trompe_d_Orleans
Een website maken met WebSelf
Confrérie Int. Les Compagnons de Saint-Hubert©2011